SALE
NEW

หัตถกรรม,ศากยมุนี,เรซิ่นA Mitabha,ทาสีรูปปั้น,วัด,รูปปั้นพระพุทธรูป,พุทธศิลปะและงานฝีมือ,ธูป,ประมาณ22*13.5เซนติเมตร-ใน รูปปั้นและงานประติมากรรม จาก บ้านและสวน บน

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 44.99

Add to cart Add to wishlist

Product Details of หัตถกรรม,ศากยมุนี,เรซิ่นA Mitabha,ทาสีรูปปั้น,วัด,รูปปั้นพระพุทธรูป,พุทธศิลปะและงานฝีมือ,ธูป,ประมาณ22*13.5เซนติเมตร-ใน รูปปั้นและงานประติมากรรม จาก บ้านและสวน บน

  • กระทู้ : พุทธศาสนา
  • วัสดุ : Resin
  • คุณสมบัติในภูมิภาค : ประเทศจีน
  • ชื่อยี่ห้อ : kurisuta